Forskning

Här hittar du våra  forskningsresultat publicerade i vetenskapliga tidskrifter i datumordning:

Artikel i Frontiers in Pain Research, 2022 där vi visar att föräldrars minskade katastroftankar kring sina barns magsymtom är kopplade till barnens minskade magsymtom under behandling med Internet-KBT för barn 8-12 år.

Artikel i Acta Paediatrica, 2022, där vi validerat barnanpassade kortskalor för att mäta undvikande av magsymtom och ångest kring magsymtom.

Artikel publicerad i Journal of Psychosomatic Research, 2021, som visar att minskat undvikande av magsymtom och minskad ångest för magen är kopplade till att magsymtomen förbättras under Internet-KBT för barn 8-12 år.

Artikel publicerad i BMJ Open, 2019: Behandlingen för ungdomar med IBS visar sannolik kostnadseffektivet.

Artikel publicerad i Behavior Therapy, 2019: Mycket lovande resultat från pilotstudie av internet-KBT för 31 ungdomar 13-17 år med funktionell buksmärta eller funktionell dyspepsi.

Artikel publicerad i Clinical Gastroenterology and Hepatology, 2018: En randomiserad kontrollerad studie på 96 barn 8-12 år med funktionella buksmärtor visar god effekt samt kostnadseffektivitet.

Artikel publicerad i Behavior Research and Therapy som visar vikten av att minska undvikande för att minska magsymtom i behandling för ungdomar med IBS, 2018.

Artikel publicerad i JMIR Mental Health  2017: Mycket lovande resultat från pilot-studie där 31 barn 8-12 år med funktionella magsmärtor fick behandling via internet.

Artikel publicerad i American Journal of Gastroenterology, 2016: Goda resultat av behandling i en randomiserad kontrollerad studie för 101 ungdomar med IBS. Manus i fulltext finns här.

Artikel publicerad i PLOS ONE, 2016: Lovande resultat från pilotstudie för 20 barn 8-12 år med funktionella magsmärtor (FGID). Den första studien på barn som genomfördes.

Artikel publicerad  i Internet Interventions, 2014 : Lovande resultat från en pilotstudie på 29 tonåringar med FGID. Den första studien vi genomförde.

Doktorsavhandling  om utvecklingen av behandlingen för ungdomar 13-17 år. Marianne Bonnert, 2017, KI Open archive. Internet-delivered exposure-based cognitive behavior therapy for adolescents with functional abdominal pain disorders.

Doktorsavhandling om utvecklingen av behandlingen för barn 8-12 år. Maria Lalouni, 2018, KI Open Archive. Guts over fear: Internet therapy for abdominal pain in children.