Utbildning

I samarbete med Karolinska Institutets Uppdragsutbildningar har vi utbildat två kursomgångar i behandlingen Exponeringsbaserad KBT för barn och ungdomar med funktionella magsmärtor (inkl IBS). Utbildningen har fått mycket fina utvärderingar. Citat från kursdeltagare:

”Mycket användbart direkt i min kliniska vardag”

”Bra upplägg med både teori och handledning. Utbildningsdagarna var jättebra, och även handledningstillfället.”

Under utbildningen ges möjlighet att fördjupa kunskaper för att bedöma och behandla barn och ungdomar med funktionella magsmärtor. I samband med utbildningen får du den sammanslagna manualen  för både barn och ungdomar som du sedan använder i sedvanlig behandling på mottagning samt tillgång till allt tillhörande arbetsmaterial.

Frågor om utbildningen besvaras av Christina Bäckman vid KI Uppdragsutbildning: christina.backman@ki.se