Ont i magen

Vi har i flera studier undersökt om kognitiv beteendeterapi via internet kan hjälpa barn och ungdomar som har ont i magen.

Studiernas resultat visar att de flesta barn och ungdomar blev hjälpta av behandlingen. De fick mindre symtom från magen och deras livskvalitet ökade jämfört med barn och ungdomar som inte fått behandlingen. Oro över magsymtomen minskade och barnen och ungdomarna blev mindre begränsade av sina symtom.

Resultaten visar också att det är klokt att satsa på sådana här behandlingar eftersom de kan spara pengar åt samhället. Fler barn går i skolan och orkar prestera på lektionerna och färre använder mediciner och annan vård efter behandlingen.

Artiklarna där studierna beskrivs ligger under fliken Forskning.