Har du ont i magen?

Barninternetprojektet (BiP) undersöker om kognitiv beteendeterapi via internet kan hjälpa barn och ungdomar som har ont i magen.

Vi arbetar med det som kallas Functional abdominal pain disorders (FAPD). ”Functional” innebär att det inte finns någon kroppslig förklaring till symtomen. Prover visar att allt är normalt. De här diagnoserna ingår i våra studier:

Irritable bowel syndrome (IBS) – magsmärtan är ofta hopkopplad med löst eller hårt bajs eller att det blir bättre när du varit på toan.

Funktionell dyspepsi (FD) – du kan känna dig illamående, blir lätt mätt och orkar kanske inte alltid äta en hel måltid.

Funktionell magsmärta (FAP) – du har bara ont, antingen då och då eller hela tiden.

Gemensamt för IBS, FD och FAP är att smärtan förekommer minst fyra gånger per månad.