Forskning

Här lägger vi kontinuerligt upp publicerade forskningsresultat från våra studier.

Artikel publicerad i JMIR Mental Health i augusti 2017: Resultat från studie där 31 barn 8-12 år med funktionella magsmärtor fick behandling via internet.

Artikel publicerad i American Journal of Gastroenterology, november 2016: Resultat från den randomiserade kontrollerade studien för ungdomar med IBS.

Artikel publicerad i PLOS ONE, oktober 2016: Resultaten från pilotstudien för 20 barn 8-12 år med funktionella magsmärtor (FGID).

Artikel publicerad  i Internet Interventions, juli 2014 om forskningsresultaten från en pilotstudie på tonåringar med FGID.

Doktorsavhandling  Marianne Bonnert, januari 2017, KI Open archive. Internet-delivered exposure-based cognitive behavior therapy for adolescents with functional abdominal pain disorders.