Utbildning

Vi planerar en  utbildning för psykologer som träffar barn och ungdomar med funktionella magsmärtor (inklusive IBS).

Under utbildningen kommer det ges möjlighet att fördjupa kunskaper för att bedöma och behandla barn och ungdomar med funktionella magsmärtor. I samband med utbildningen får deltagarna den sammanslagna manualen för både barn och ungdomar.

Om du vill ha uppdaterad information om utbildningen maila: marianne.bonnert@ki.se