Ont i magen

Vi har i flera studier undersökt om kognitiv beteendeterapi via internet kan hjälpa barn och ungdomar som har ont i magen.

Studiernas resultat visar att de flesta barn och ungdomar blev hjälpta av behandlingen. De fick mindre symtom från magen och deras livskvalitet ökade jämfört med barn och ungdomar som inte fått behandlingen. Oro över magsymtomen minskade och barnen och ungdomarna blev mindre begränsade av sina symtom.

Behandlingen för barn 8-12 år erbjuds nu på BUP Internetbehandling i Stockholm. För tonåringar 13-17 år kommer behandling att börja erbjudas under 2021. För att komma till behandlingen behöver barnet vara utrett av läkare, se mer under fliken För läkare. Du behöver inte bo i Stockholm för att kunna söka till behandlingen.

Under fliken Utbildning kan du som är behandlare och intresserad läsa mer om hur du kan utbilda dig inom behandlingen.

Artiklarna där studierna beskrivs ligger under fliken Forskning.